TOP
华体会体育(中国)有限公司欢迎您! 学校首页 智慧校园

博士生导师

您当前的位置: 首页  师资队伍  师资概况  博士生导师

  

植物科学与信息系

  

于振文 教授     王振林 教授      万勇善 教授     王建华 教授 

陈雨海 教授     贺明荣 教授      张吉旺 教授     刘 鹏 教授

宁堂原  教授     韩惠芳  教授      任佰朝  副教授

  

  

植物遗传与育种系

  

孔令让 教授    李平华 教授    陈翠霞 教授     李斯深 教授

宋宪亮 教授    刘保申 教授    刘风珍 教授     沈法富 教授

付道林 教授    刘树兵 教授    封德顺 教授     王宏伟 教授

曾范昌 教授    吴佳洁 教授    张大健 教授     胥 倩 教授

      

    

种子科学与工程系

  

李  岩  教授    邓志英  教授

师资队伍
版权所有@华体会体育(中国)有限公司